Oferujemy

KLIENTOM

 • Autorska metodologia poszukiwań bezpośrednich kandydatów ('direct search')
 • Baza kontaktów w obsługiwanych sektorach będąca wynikiem wieloletniego doświadczenia
 • Ramy czasowe prowadzonych rekrutacji dostosowane do potrzeb organizacji, z którymi współpracujemy
 • Doradztwo w zakresie employer branding dla pozyskania kluczowych talentów
 • Otwarta i ciągła komunikacja w trakcie prowadzonych procesów rekrutacyjnych

KANDYDATOM

 • Dostęp do ofert u wiodących pracodawców na rynku, są to często oferty nieogłaszane do wiadomości publicznej na portalach pracy
 • Profesjonalne przygotowanie do rozmów rekrutacyjnych
 • Feedback po zakończonych rozmowach
 • Doradztwo i pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych
 • Doradztwo w zakresie możliwych ścieżek kariery
 • Pełną dyskrecję na każdym etapie procesu rekrutacyjnego
Dlaczego my?

ECOA PARTNERS

Zdobywaliśmy swoje wieloletnie doświadczenie na rynku pracując zarówno w butikach rekrutacyjnych, dużych grupach search & selection, wewnętrznych działach HR, jak i organizacjach executive search. Mieliśmy okazję przekonać się, że nie ma jedynej właściwej metody rekrutacji, którą można przyłożyć jak kalkę do wszystkich projektów rekrutacyjnych, bez względu na specyfikę danego Klienta. W naszym odczuciu zarówno podejście poszukiwań metodą bezpośrednią (tzw. 'direct search)', jak i poszukiwania 'search & selection', mają swoje mocne i słabe strony. W związku z tym staramy się elastycznie i indywidualnie podchodzić do wyzwań, przed którymi stają organizacje naszych Klientów ażeby dobrać najbardziej optymalną strategię pozyskania talentu na rynku.