Branża: Energetyka, Offshore

Stanowisko: Chief Operations Officer (COO) / Dyrektor Zarządzający

Sektor/Branża: Energetyka, Offshore

Organizacja: Green-field zakładu produkcyjnego, należący do międzynarodowej grupy o globalnym zasięgu. Producent wysoko wyspecjalizowanych, wielkogabarytowych struktur stalowych dla branż energetyki, offshore/morskiej

 

WYZWANIA ORGANIZACJI KLIENTA:

 • bardzo wąska pula dostępnych kandydatów na rynku z wymaganym doświadczeniem zarządczym
 • ramy czasowe projektu, pilna potrzeba pozyskania odpowiedniej osoby możliwie szybko z uwagi na planowane uruchomienie produkcji. Ponadto dobrze żeby COO był także zaangażowany w setup powstającego zakładu już na etapie jego budowy, doboru technologii etc.
 • dodatkowe wymagania jakości, bezpieczeństwa, harmonogramu narzucone już na tym etapie przez pierwszego globalnego Klienta
 • już po uruchumieniu produkcji organizacja pozostaje bez COO, co pociąga za sobą problemy organizacyjne i doprowadza do niebezpieczeństwa utraty pierwszego dużego kontraktu
 • lokacja projektu w rejonie Polski o słabo rozwiniętym rynku w tym segmencie biznesu. Stąd nieunikniona potrzeba relokacji kluczowej kadry menedżerskiej z innych rejonów Polski automatycznie zawężająca pulę kandydatów
 • złożona struktura własnościowa organizacji stąd konieczność równoczesnego raportowania do wielu stron

 

KROKI PODJĘTE PRZEZ ECOA:

 1. Spotkanie z Klientem dla jak najlepszego zrozumienia jego sytuacji oraz celów biznesowych jakie ma spełnić osoba na stanowisku COO
 2. Stworzenie profilu poszukiwanej osoby i metodologii poszukiwań
 3. Pełen mapping otoczenia konkurencyjnego i branż pokrewnych przeprowadzony przez 2os. zespół Starszego Konsultanta i Research Associate
 4. Stworzenie długiej listy 40 kandydatów z branż - oil&gas, producenci aparatury energetycznej, producenci struktur stalowych, producenci na rynku offshore. Dla dywersyfikacji wyników kandydaci wytypowani wykorzystując równocześnie kilka dostępnych źródeł i metod m.in. analiza rynku prowadząca do wytypowania kandydatów (kontakt metodą bezpośrednią / 'direct search'), networking - rekomendacje otrzymane od kluczowej kadry managerskiej znanej nam już w tych branżach, istniejąca już baza kandydatów na analogicznych stanowiskach
 5. Rozmowy-spotkania Konsultantów ECOA ze zidentyfikowanymi kandydatami i wytypowanie krótkiej listy osób najlepiej wpisujących się w wymagania pod kątem doświadczenia, wcześniejszych osiągnięć na rynku, kompetencji menedżerskich

 

PRZEWAGA KONKURENCYJNA ECOA:

Klientowi zależało na jak najszybszych rezultatach, mimo że tego typu projekty mogą wymagać od 4 do 6 tygodni do przedstawienia kandydatów. Szybkość działania przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższej jakości realizacji projektu mogliśmy zapewnić dzięki:

 • zaangażowaniu większego zespołu projektowego
 • istniejącej bazie kandydatów, oraz kontaktów kluczowych na rynku gotowych udzielić rekomendacji, dzięki czemu pierwsze rezultaty bazujące na tych źródłach mogliśmy zaprezentować już po 10 dniach. Równocześnie realizowaliśmy działania wymagające więcej czasu tj. mapping rynku i kontakt z pasywnymi kandydatami metodą bezpośrednią

 

Dzięki takiej dywersyfikacji działań z jednej strony mogliśmy umożliwić Klientowi ciągłość procesu rekrutacyjnego bez konieczności oczekiwania na wynik końcowy tj. pierwsze rozmowy z kandydatami już po 10 dniach. Z drugiej strony nie odchodząc od czasochłonnej pełnej analizy rynku, która doprowadziła do zaprezentowania pełnego raportu zbiorczego po 4 tygodniach od podjęcia zlecenia.

 • W ten sposób udało nam się wytypować kandydata, który idealnie wpisał się w potrzeby Klienta tj.
 • doświadczeniem w zarządzaniu wieloma zakładami produkcyjnymi w branży oil&gas w Polsce i za granicą (m.in. USA), zarówno greenfieldy jak i brown-fieldy
 • z bogatym doświadczeniem optymalizacji działania spółek o tym profilu działalności, nastawieniu biznesowym na potrzeby Klientów/zamawiających osoba zarówno o kompetencjach menedżerskich w większych strukturach. Jednak będąca także w stanie być bardzo blisko produkcji, rozumiejąca i potrafiąca rozwiązywać codzienne probelmy operacyjne poza planowaniem długofalowym, strategicznym i delegowaniem obowiązków

 

NIEKTÓRE KROKI PODJĘTE PRZEZ WYTYPOWANEGO PRZEZ ECOA COO W PIERWSZYCH 12 MIESIĄCACH NA STANOWISKU:

 • zbudowanie zaufania i odbudowa relacji z pierwszym poważnym dużym międzynarodowym Klientem. Istniało już poważne niebezpieczeństwo utraty tego kontraktu.
 • inwestycje w infrastrukturę i kadry/kompetencje, które wpłynęły na atrakcyjność produktu m.in. rozbudowa i optymalizacja działów produkcji, logistyki, zakupów
 • spółka zwiększyła w tym okresie znacząco efektywność procesu produkcyjnego, zoptymalizowała strukturę kosztową
 • wciąż trwająca budowa kluczowych kompetencji niszowych inhouse np. operacje heavy-lift dla offshore
 • inwestycje w jakość i bhp
 • w tym czasie spółka pozyskała kolejne kluczowe kontrakty, na co miało znaczący wpływ działalność COO