Konsultanci ECOA Partners mają bogate doświadczenie w rekrutacji dla szeroko rozumianej energetyki poprzez energetykę odnawialną, energetykę konwencjonalną i branżę oil&gas. Współpracowaliśmy w tym zakresie z polskimi i zagranicznymi grupami energetycznymi, inwestorami, grupami budowlanymi/EPC, biurami projektowymi, producentami aparatury i dostawcami usług. Poniżej przedstawiamy poszczególne obszary energetyki, w których realizowaliśmy projekty, posiadamy wiedzę branżową i istniejące kontakty.

Energetyka odnawialna poprzez energetykę wiatrową, fotowoltaikę, biogaz, energetykę wodną.

Niektóre z realizowanych projektów:

 • Country Manager, wiodące nordyckie IPP
 • Business Development Manager, wiodące nordyckie IPP
 • Country Manager, europejski fundusz inwestycyjny
 • PPA Origination Senior Manager, wiodący polski inwestor w wielkoskalową fotowoltaikę
 • Head of Project Development, PV, jeden z największych europejskich deweloperów
 • Head of Project Development, jeden z największych europejskich deweloperów
 • Country Representative, Director for Poland, brytyjski fundusz
 • Country Manager, brytyjski deweloper pv
 • Manager Zintegrowanego Centrum Zarządzania (OCC) Aktywami PV i Wiatrowymi, europejskie IPP, polska operacja
 • Construction Project Manager, europejskie IPP, polska operacja
 • Senior M&A Manager, wiodący europejski inwestor w wielkoskalową fotowoltaikę
 • Dyrektor Produkcji, wiodący polski producent systemów montażu dla fotowoltaiki
 • HR Manager, wiodący polski producent systemów montażu dla fotowoltaiki

Energetyka konwencjonalna (bloki energetyczne opalane węgle, gazem - projektowanie, budowa oraz eksploatacja instalacji).

 • Członek Zarządu ds. Handlowych - grupa energetyczna
 • Dyrektor Operacyjny jednej z największych instalacji termalnego przekształcania odpadów komunalnych

Trading - handel energią elektryczną, gazem, innymi paliwami i produktami rafinacji ropy (np. oleje przemysłowe) i świadectwami pochodzenia energii.

 • Sr. Finance Manager / Deputy CFO - międzynarodowa spółka obrotu produktami energetycznymi
 • Dyrektor Trading - Europa - dystrybutor skroplonego gazu płynnego

Przesył energii elektrycznej (sieci przesyłowe i dystrybucyjne - projektowanie, budowa i eksploatacja).

 • Program Manager - realizacja projektów liniowych pod klucz
 • Dyrektor Techniczny ds. Elektroenergetycznych

Oil & gas poprzez upstream (eksploracja i produkcja), midstream (transport, magazynowanie i sprzedaż hurtowa) oraz downstream (rafinacja ropy naftowej i przetwórstwo gazu ziemnego) oraz górnictwo węgla kamiennego i brunatnego oraz rud metali.

 • Dyrektor Trading, wiodący amerykański dostawca LPG
 • Manager Terminala Przeładunkowego LPG, wiodący polski dostawca LPG
 • Dyrektor Działu Eksploatacji - gazociągi dystrybucyjne, niemiecki operator gazociągów dystrybucyjnych, polska operacja
 • Manager ds. Poszukiwań (Exploration Manager), amerykańska grupa górnicza
 • Dyrektor Zarządzający Kopalni, Azja
 • Dyrektor Eksploatacji, Kopalnia w Polsce

Inne media i sprawy środowiskowe np. wodociągi, ciepłownictwo, oczyszczalnie ścieków, zarządzanie odpadami komunalnymi.

 • Manager ds. Usług Energetycznych - spółka ciepłownicza
 • Manager Działu Realizacji - spółka ciepłownicza