Realizujemy także szereg usług doradczych w zależności od potrzeb Klienta. Dostępne usługi:

  • Analiza otoczenia konkurencyjnego / Business Intelligence
  • Employer branding, badanie motywatorów kandydatów w danych branżach, badanie postrzegania marki