Executive search to projekty prowadzące do identyfikacji na rynku kluczowej kadry na przeważnie strategiczne stanowiska managerskie średniego i wyższego szczebla, lub eksperckie o dużej wadze dla organizacji, czy też w specjalizacjach rynkowych gdzie pula kandydatów na rynku jest niezwykle wąska.

Poszukiwania 'executive search' odbywają się najczęściej tzw. metodą bezpośrednią (eng. 'direct search'), która polena na dotarciu do tzw. kandydatów pasywnych (tj. takich, którzy nie poszukują nowych propozycji na rynku pracy aktywnie i są gotowi rozważyć ciekawe propozycje tylko w momencie kiedy to propozycja znajdzie ich, tzn. po kontakcie bezpośrednim head-huntera, który w odpowiedni sposób zaprezentuje propozycję.

Z doświadczenia wiemy, że profesjonaliści o najbardziej poszukiwanych kwalifikacjach, oraz z największymi osiągnięciami bardzo często należą do kandydatów pasywnych - dlatego 'direct search' jest jedynym sposobem żeby dotrzeć do tej puli kandydatów.

Projekty 'Executive Search' są zwykle wieloetapowym procesem, który w uproszczeniu może wyglądać w następujący sposób (nie biorąc pod uwagę specyficznych wariacji, które pojawiają się zwykle z uwagi na daną branżę, organizację Klienta etc.):

1) Briefing nt. stanowiska, analiza potrzeby Klienta i jego organizacji tj. jakie cele biznesowe ma spełnić dana osoba, dlaczego ta potrzeba się pojawiła i wiele innych czynników, kóre pomaga nam trafnie wyłonić pulę odpowiednich kandydatów

2) Briefing zespołu ECOA, projekt tego typu jest zwykle prowadzony przez zespół ECOA składający się ze Starszego Konsultanta lub Partnera i tzw. Researchera / Konsultanta ds. Badań rynku. Researcher odpowiada za analizę konkurencyjną rynku, biorąc także często po uwagę branże analogiczne czy pokrewne

3) Analiza rynku

4) Wyłonienie tzw. długiej listy kandydatów z wielu źródeł żeby uzyskać komplet informacji i statystycznie możliwość dostępu do możliwie najlepszej węższej puli.

Źródła takie jak:

  • Baza własna ECOA (będąc na rynku od lat skupiając się na naszych branżach dysponujemy rozbudowaną, stale poszerzaną bazą kontaktów)
  • Rekomendacje - bardzo cenną metodą dotarcia do najlepszych specjalistów na rynku są często rekomendacje zaufanych kandydatów, kontaktow, Klientów z rynku
  • Szereg nowych kontaktów wyłonionych na bazie wspomnianej analizy rynku, reaearch, do których docieramy metodą bezpośrednią

5) Rozmowy i spotkania z szeregiem kandydatów z długiej listy, prowadzące do wyłonienia węższej puli kandydatów najlepiej wpisujących się w potrzeby biznesowe Klienta, biorąc pod uwagę  wszystkie zmiennne jak np. wyniki osiągane przez kandydata we wcześniejszych organizacjach, plany rozwojowe i motywacja, kompetencje trwarde

6) Przedstawienie Klientowi 'krótkiej listy' kandydatów