Search & selection to częściej projekty na stanowiska specjalistyczne, eksperckie, lub managerskie, gdzie rynek oferuje trochę szerszą pulę dostępnych kandydatów. Są to często projekty na większą skalę gdzie z uwagi na szybki wzrost organizacji Klietna rekrutacja toczy się na kilka stanowisk równocześnie i z uwagi na wzrost ważne są ramy czasowe tj. dotarcie do możliwie szerokiej puli wykwalifikowanych kandydatów, często w wąskich specjalizacjach gdzie ciężko o pozyskanie specjalistów.

Realizując projekty search & selection często korzystamy z następujących narzędzi:

  • Szeroka baza kontaktów i baza danych sprawdzonych kandydatów w branżach ECOA (E-nergy, C-onstruction, O-ffshore, A-erospace/-utomotive) umożliwiająca szybkie przedstawienie rezultatów, stale poszerzana na bazie networkingu, marketingu, obecności na branżowych wydażeniach
  • Kampanie ogłoszeniowe na najbardziej relewantnych mediach i portalach pracy, w zależności od branży, oraz w mediach społecznościowych
  • Także kontakt metodą bezpośrednią z szeregiem relewantnych kandydatów