Obserwując tendencje rynków pracy w Polsce i Europie (nasi konsultanci pracowali na rynkach zagranicznych i nadal prowadzą projekty o zasięgu globalnnym) zauważamy, że także rynke polski idzie stopniowo w kierunku coraz większej elastyczności, której wyrazem są zjawiska takie jak coraz większe rozpowszechnienie i akceptacja dla co-working, elastyczność co do miejsca
i godzin pracy (eworking, working from home), ale też formy zatrudnienia.

Stąd też coraz większe zainteresowanie i zapotrzebowanie usługami contracting i interim management na polskim rynku pracy, zarówno wśród specjalistów, średniej kadry managerskiej, a także na stanowiskach zarządczych.

Pracownik Interim to osoba, zaangażowana do wykonania konkretnego zadania, lub zrealizowania danego projektu.

Zalety takiego rozwiązania:

  • Elastyczność
  • Brak zwiększenia head-count