Wiedza branżowa:

Fakt, że w naszych działaniach skupiamy się na wąskich niszach rynkowych nie jest przypadkiem. Konsultanci ECOA Partners wyspecjalizowali się w energetyce, budownictwie, inżynierii morskiej, branży lotniczej i motoryzacyjnej z uwagi na wieloletnie doświadczenie zdobywane w tych właśnie sektorach. Ponadto, oprócz swojej wiedzy w zakresie rekrutacji, pozyskiwania i utrzymania kluczowych talentów, stale podnosimy swoją wiedzę nt. tych właśnie branż podążając za rynkiem dzięki dodatkowym kursom, oraz śledzeniu otoczenia regulacyjnego w obsługiwanych sektorach.

Baza kandydatów:

Klienci, z którymi współpracujemy mają jedną wspólną cechę – zdają sobie sprawę, że zasoby ludzkie wartością nadrzędną organizacji, w oparciu o którą budują swoją przewagą konkurencyjną na rynku. Pozyskanie talentu na rynku jest kluczowe dla osiągnięcia celów biznesowych.

Lata działalności w sektorach stojących za akronimem ECOA umożliwiły nam zbudowanie bazy cennych kontaktów wśród kandydatów o mocnych kompetencjach, z osiągnięciami w swoich branżach. Biorąc pod uwagę dynamikę rynku, baza ta jest przez nas stale poszerzana o nowe wartościowe kontakty.

Dlatego realizując projekty dla Klientów chętnie korzystamy z rekomendacji osób już znanych nam z rynku.

Business Intelligence

Jesteśmy bardzo blisko branż, w których realizujemy projekty. Będąc w ciągłym kontakcie z profesjonalistami z tych sektorów, odwiedzając wydarzenia branżowe i śledząc publikacje posiadamy bieżącą wiedzę rynkową dotyczącą projektów aktualnie realizowanych na rynku, strategicznych przejęć, sukcesów i porażek rynkowych, oraz z zakresu employer branding tj. jak postrzegania poszczególnych firm przez kandydatów.

Stąd współpracując z Klientami staramy się dzielić informacjami na temat otoczenia konkurencyjnego, które umożliwią im lepsze pozycjonowanie na rynku.

Know-how rekrutacyjny

Konsultanci ECOA pracowali zarówno w dużych międzynarodowych firmach rekrutacyjnych, butikach rekrutacyjnych, organizacjach search & selection, a także w firmach executive search, oraz w wewnętrznych działy HR. Dlatego posiadamy wiedzę nt. istniejących na rynku technik i podejść do rekrutacji i jesteśmy w stanie zaproponować najbardziej optymalne rozwiązanie dostosowane do potrzeb danego Klienta i projektu.

Nie ma dwóch identycznych projektów i Klientów. Zarówno podejście 'search & selection' jak i podejście 'direct search' mają swoje słabe i mocne strony. Dlatego w ramach każdej prowadzonej rekrutacji dostosowujemy metodologię poszukiwań do specyficznych potrzeb Klienta często łącząc w realizacji jednego projektu różne metodologie poszukiwań dla osiągnięcia najlepszych efektów.